Werkwijze

Binnen Care to Change werken we samen in een multidisciplinair team. Wij werken zowel cognitief, inzicht gevend als lichaamsgericht. Naast individuele behandeling kun je, als je dat wilt en het bij je past, deelnemen aan doorlopende groepstherapie.

Het team van behandelaars is divers en hoog gekwalificeerd op psychisch/psychiatrisch gebied. Allen hebben erkende WO en/of HBO opleiding(en) in de zorg en een jarenlange ervaring in de GGZ. Behandeling wordt altijd uitgevoerd door teamleden, waarvan het CV ingezien kan worden.

Regiebehandelaars in het team zijn een psychiater, of een klinisch psycholoog.

Eigen regie

Bij Care to Change word je aangesproken op het (leren) nemen van eigen regie in je leven en dat begint al bij de intake. Pas als de kennismaking in de intake goed verlopen is en je je goed voelt bij ons en onze manier van werken, kies je voor behandeling bij ons. We bespreken samen met je welke aanpak bij jou kan passen en stellen daarna een behandelplan op. Bij het kiezen van een therapeut heb jij de regie: het moet klikken.

In de behandeling ondersteunen we je met vergroten van eigen kracht en het benutten van je mogelijkheden zodat je steeds beter in staat bent om in het hier en nu zelf beslissingen te nemen voor jouw toekomst.

Behandeling is naast omgaan met je klachten, gericht op het verkrijgen van inzicht in het ontstaan ervan. Hierbij worden bijvoorbeeld gebeurtenissen in het verleden onderzocht, zoals verlieservaringen en communicatie in je gezin van herkomst. Het doel is, jou te leren je overlevingsmechanismen te onderscheiden van wie je werkelijk bent en je te helpen begrijpen waarom je deze ontwikkeld hebt. Zo wordt je vrijer om keuzes te maken die echt bij je passen.

De mogelijkheid om werk te behouden, studie af te maken of een zinvolle en betekenis gevende dagbesteding te hebben, maakt onderdeel uit van onze ondersteuning.

Familieleden en naaste(n)

Problemen en klachten ontstaan vaak in wisselwerking met de naaste omgeving. De omgeving mag zoveel en zo vaak als je wilt betrokken worden bij de behandeling.

Wij zijn verplicht om aan te geven wie er aanwezig zijn bij de behandeling. Voor door jou meegenomen familieleden en naaste betrokkenen worden geen kosten in rekening gebracht.

Cliëntenraad

De cliënten van Care to Change zijn vertegenwoordigd in de cliëntenraad. De cliëntenraad is bereikbaar via ons algemene telefoonnummer 088 789 789 0.

Privacybeleid

Jouw privacy is belangrijk voor ons bij Care to Change. We hechten veel waarde aan de bescherming, vertrouwelijkheid en integriteit van jouw persoonsgegevens. We gebruiken jouw persoonsgegevens dan ook uitsluitend voor het verlenen onze behandelingen en zorg. Zie ook de aparte pagina met ons privacybeleid.

Kwaliteitsstatuut GGZ

Care to Change werkt volgens een goedgekeurd kwaliteitsstatuut, zie hiervoor: 20210504 Kwaliteitsstatuut Care to Change.

Care to Change heeft ook het HKZ certificaat behaald voor haar kwaliteitssysteem. De werkwijze van Care to Change beantwoordt aan de NEN-en-ISO 9001:2015 norm.

Klachtencommissie

Care to Change is aangesloten bij de stichting geschillencommissie EZa. Zie voor onze klachtenregeling.

Toegankelijkheid

De toegankelijkheidsverklaring is op een aparte pagina opgenomen, zie hiervoor onze toegankelijkheidsverklaring .

HKZ keurmerk

Care to Change is ISO 9001 gecertificeerd en heeft het HKZ keurmerk.

               

 

Laatst bijgewerkt op: 08-10-2021

 

T: 088 789 789 0F: 088 789 789 9E: welkom@caretochange.nl