Privacy beleid Care to Change

Privacy is belangrijk voor ons bij Care to Change.

We hechten veel waarde aan de bescherming, vertrouwelijkheid en integriteit van persoonsgegevens.

We gebruiken persoonsgegevens dan ook uitsluitend voor het verlenen onze behandelingen en zorg.

Care to Change

  • gebruikt cliëntengegevens alleen voor het doel waarvoor de gegevens zijn opgeslagen.
  • deelt cliëntengegevens niet met derden, tenzij dit voor het opslagdoel nodig is.
  • bewaart cliëntengegevens niet langer dan nodig is op basis van het opslagdoel van de gegevens.
  • houdt met alle mogelijke middelen en maatregelen cliëntengegevens veilig voor inzage van onbevoegden.
  • vraagt toestemming aan de cliënten voor het opslaan van persoonsgegevens, als er geen behandelcontract gesloten is.
  • informeert cliënten indien Care to Change bijzondere handelingen met de persoonsgegevens gaat verrichten.
  • informeert cliënten over de rechten van de cliënten ten aanzien van zijn persoonsgegevens.
  • informeert haar cliënten over het doel van de verwerking van persoonsgegevens.

De video en foto’s zijn gemaakt op verschillende locaties van Care to Change.
De mensen in de video en op de foto’s zijn een aantal van onze collega’s.
Er wordt nooit zonder toestemming gefilmd of gefotografeerd.