Waarmee kan ik terecht bij Care to Change?

Blijf jij, misschien wel ondanks eerdere behandeling(en), vastlopen in je leven en worden je klachten niet minder of juist erger? Dan ben je van harte welkom bij ons!

Care to Change zoekt graag samen met je uit wat jou helpt

Wij kijken naar het geheel, naar jouw hoofd, hart en lijf. Daarom behandelen wij meestal niet op één diagnose. Samen met jou onderzoeken wij de samenhang tussen jouw verschillende klachten, die maken dat je vastloopt.

Deze klachten zijn vaak complex en kunnen meestal niet onder één noemer gevangen worden. Als je één klacht aanpakt, komt vaak een andere klacht aan de oppervlakte. Het kan lijken alsof het een volkomen nieuw probleem is.

Het ontwikkelen van complexe en chronische klachten, waaronder lichamelijke, hebben vaak te maken met ervaringen vanuit je jeugd. Hierbij kun je denken aan verlies, gemis en/of onveiligheid. Ieder mens reageert hier anders op en ontwikkelt eigen overlevingsmechanismen om zichzelf te beschermen.

Wij willen graag samen met je uitzoeken wat jij nu nodig hebt om anders te reageren op dingen die gebeuren in je leven. We onderzoeken daarom eerst samen hoe jij reageert op situaties en kijken daarna of deze oude reacties op stress ook op dit moment nog helpend zijn, of juist niet. We helpen je om nieuwe wegen in te slaan, om te experimenteren en zo je oude reactie op stress om te vormen en te herstellen. Dat geeft zelfvertrouwen. Zo kun je de regie over je eigen leven weer nemen.

Specialistische GGZ zorg

Wij behandelen volwassenen (dus vanaf 18 jaar) en richten ons met name op specialistische GGZ. Onder specialistische GGZ zorg wordt verstaan de diagnostiek en behandeling van complexe en/of ernstige psychische problemen. Hierbij kun je denken aan o.a. depressie, persoonlijkheidsstoornis, angst- en paniekproblemen, dissociatie, (posttraumatische) stress-stoornis maar vooral met een combinatie van meerdere van deze problemen.

In bepaalde situaties kan Care to Change helaas niet de hulp bieden die nodig is.

“Mensen kunnen hier eigenlijk altijd terecht, ook als ze een voorgeschiedenis hebben of behandelingen hebben gehad die niet aansloegen.”

— Jochem Kloek

Hoe meld ik mezelf aan?

1.) Polistype controleren

Voordat je je aanmeldt bij ons, is het belangrijk dat je nagaat welke verzekering jij hebt. 

Omdat Care to Change een bewust deels niet-gecontracteerde, volledig erkende GGZ-instelling is, is het van belang dat jij een restitutiepolis hebt. In sommige gevallen is het mogelijk om je aan te melden met een naturapolis. Meer informatie hierover vind je bij onze locaties.

2.) Verwijsbrief aanvragen

Daarnaast heb je een geldige verwijzing nodig van je arts, psychiater of klinisch psycholoog om je aan te kunnen melden.

In de verwijsbrief dient te staan door wie je wordt verwezen en of je verwezen wordt voor basis- of specialistische GGZ.

3.) Aanmeldformulier invullen

Is bovenstaande geregeld?

Dan kun je het aanmeldformulier invullen. Omdat wij een zo goed mogelijk beeld van je willen krijgen, stellen we in het aanmeldformulier enkele vragen over je klachten, eerdere hulpverlening en belangrijke gebeurtenissen die je gevormd hebben.

4.) Telefonische screening

Na het indienen van het aanmeldformulier wordt er binnen drie weken contact met jou opgenomen voor een telefonische screening of het plannen daarvan.

Let op: Voor een volledige aanmelding dien je dus altijd zowel het aanmeldformulier in te vullen en in het bezit te zijn van een verwijsbrief.

Wat gebeurt er na aanmelding?

Na aanmelding word je gebeld voor een telefonische screening. Op basis van wat je op het aanmeldformulier hebt ingevuld worden aanvullende vragen gesteld. Daarnaast heb je de ruimte om Care to Change beter te leren kennen en om jouw vragen te stellen. Bij een goede match tussen jou en Care to Change, wordt eerst een uitgebreid eerste intakegesprek ingepland en krijg jij toegang tot ons cliëntportaal. Hier worden gelijk de zorgvoorwaarden klaargezet ter ondertekening.

Welke documenten zijn benodigd?

Voorafgaand aan dit eerste gesprek vragen wij je de volgende documenten op te vragen en/of mee te nemen:

Geldig Identiteitsbewijs

Verwijsbrief van de huisarts

Recent medicatieoverzicht

ook al gebruik je geen medicatie (meer)

Informatie uit eerdere behandeling(en)

Het is voor ons belangrijk dat we een beeld krijgen van wat je al aan je klachten gedaan hebt, of en waar je eerder in behandeling bent geweest en wat het resultaat was van die behandelingen. Wij verzoeken je dan ook de afsluitbrief van eerdere behandeling(en) op te vragen. Dit kan via de desbetreffende instelling of via de huisarts.

“Alle disciplines waar ik mee te maken heb gehad zijn even betrokken en zorgvuldig.”

— Marjolijn

Hoe gaat de intakeprocedure in zijn werk?

Na afronding van bovenstaande kan de intakeprocedure van start gaan, die er als volgt uitziet:

1.) Eerste intakegesprek

Het eerste intakegesprek heb je altijd met jouw zorgcoördinator en een casemanager. In dit gesprek vormen wij een beeld van wat er speelt. Denk hierbij aan de klachten die je nu hebt, het ontstaan van de klachten en wat je zelf al hebt gedaan.

Neem gerust een naaste mee, zodat deze jou vanuit haar/zijn eigen invalshoek kan ondersteunen in het vertellen. Als het nodig is volgt, er nog een tweede gesprek.

2.) Tweede intakegesprek

Het tweede intakegesprek is het gesprek met onze regiebehandelaar. Dit vindt vaak één á twee weken na het eerste intakegesprek plaats. Ter voorbereiding hierop heeft de regiebehandelaar het intakeverslag en overige documenten gelezen en zal deze aanvullende vragen stellen.

Daarnaast wordt meestal de mogelijke diagnosestelling besproken evenals je verwachtingen en het doel van de behandeling bij Care to Change. Uiteraard kun je in dit gesprek ook jouw vragen stellen. Een naaste is bij dit gesprek meer dan welkom.

3.) Adviesgesprek

Op basis van de eerste twee (of drie) gesprekken met de zorgcoördinator en casemanager en de regiebehandelaar bespreken we je aanmelding in het team en bepalen we welke behandeling voor jou het meest passend is. Dit bespreken wij samen met jou tijdens het adviesgesprek. Soms kan het zijn dat jouw ideeën over de behandeling niet overeenkomen met onze inschatting, bijvoorbeeld qua soort therapie, de frequentie of de duur van de behandeling. Hier gaan we tijdens het adviesgesprek graag met je over in gesprek.

Als we het eens zijn, wordt er een behandelplan gemaakt en met je doorgenomen. Hierin worden met name de doelstellingen van de behandeling goed beschreven. Tevens worden de huisregels rondom privacy, no show en evaluaties van je traject met je besproken zoals in de zorgvoorwaarden omschreven.
Het behandelplan vormt samen met de eerder ondertekende zorgvoorwaarden de behandelingsovereenkomst.

“Er wordt veel overlegd. Hoe een behandeling verloopt en of jij daar zelf mee akkoord bent. Er wordt niks opgelegd. Alles wordt in overleg gedaan en besloten. ”

— Anoniem

Worden mijn naasten ook betrokken?

Problemen en klachten ontstaan vaak in wisselwerking met de naaste omgeving. Je naasten (partner, vriend(in), ouders, kinderen) mogen betrokken worden bij de intake en behandeling. Dit mag zo vaak en zoveel als je zelf wilt.

Alleen als je iemand als contactpersoon aanmeldt of als je zelf bij het gesprek aanwezig bent, kunnen we informatie geven over de diagnose en de behandeling. In alle andere gevallen blijft deze informatie vertrouwelijk.

Wij zijn verplicht om aan te geven wie er aanwezig zijn bij de behandeling. Voor door jou meegenomen familieleden en naaste betrokkenen worden geen kosten in rekening gebracht.

Welke zorgkosten worden vergoed?

Care to Change is een volledig erkende, bewust deels niet-gecontracteerde GGZ-instelling. Onze zorg wordt hiermee vergoed vanuit de basiszorgverzekering. De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van bij welke verzekeraar je verzekerd bent en welk polistype je hebt.

Ben je bij een verzekeraar verzekerd waarmee wij een contract hebben, dan wordt je behandeling altijd voor 100% vergoed.

Ben je bij een verzekeraar verzekerd waarmee wij géén contract hebben, dan wordt jouw behandeling alleen voor 100% vergoed indien je een restitutiepolis hebt. Heb je een natura- of combinatiepolis van een verzekeraar waarmee wij géén contract hebben, dan wordt je behandeling gedeeltelijk vergoed.

Cliënten met een budgetpolis van een verzekeraar waarmee wij géén contract hebben, kunnen we niet in behandeling nemen.

Voorwaarde voor vergoeding is dat je 18 jaar of ouder bent, niet voor dezelfde diagnose elders in behandeling bent en in het bezit bent van een geldige verwijsbrief, legitimatiebewijs en zorgpas.

“Ik voelde me als cliënt goed gehoord en er werd helder gecommuniceerd; ik ben zeer tevreden over mijn behandeling!”

— Anoniem

Wat kan ik met het cliëntportaal?

Het ZSG cliëntportaal is je digitale gezondheidsomgeving bij Care to Change. Alles wat je nodig hebt met betrekking tot je behandeling, kun je hier vinden.

Het cliëntportaal voldoet aan de AVG-richtlijnen; alle gegevens die in het ZSG cliëntportaal worden opgeslagen zijn beveiligd.

In het cliëntportaal kun je onder andere:

Je afspraken inzien

Medicatieoverzicht inzien

Vragenlijsten invullen

Berichten sturen naar je behandelaren

Documenten inzien en digitaal accorderen

Facturen inzien

Wie zijn wij?