Hoe om te gaan met klachten?

De medewerkers van Care to Change doen hun uiterste best om je goede zorg en hulp te bieden. Toch kan het zijn dat je achteraf niet volledig tevreden bent over een behandeling.

Aan je opmerkingen of klacht wordt een groot belang gehecht. Allereerst omdat Care to Change het belangrijk vindt, dat je geheel tevreden bent. Daarnaast biedt dit de mogelijkheid om de zorgverlening te verbeteren.

Hieronder lees je wat je kunt doen met je klacht of opmerkingen.

1.) Voorleggen aan je behandelaar

Wanneer je niet geheel tevreden bent over een behandeling, is het raadzaam hier niet mee rond te blijven lopen. Veel klachten zijn gebaseerd op miscommunicatie of een verschillend verwachtingspatroon. Care to Change stelt voor, dat je in zo’n situatie contact opneemt met je behandelaar om dit te bespreken, zodat je in de gelegenheid bent om gehoord te worden. De cliëntenraad kan je ook helpen hoe met de kwestie om te gaan/bespreekbaar te maken, als direct contact met je behandelaar al te spannend is.

De ervaring heeft geleerd dat een groot deel van de klachten op deze manier verholpen kan worden.

Als je er samen met je behandelaar niet uitkomt, dan heb je de mogelijkheid om je klacht voor te leggen aan de regiebehandelaar of zorgcoördinator. Mocht je je klacht liever direct willen voorleggen bij de klachtenfunctionaris dan kan dat natuurlijk ook. Wanneer je een klacht indient, dan wordt ernaar gestreefd om zo snel als mogelijk en maximaal binnen zes weken tot een oplossing te komen.

“Alle disciplines waar ik mee te maken heb gehad zijn even betrokken en zorgvuldig.”

— Marjolijn

2.) Klachtenfunctionaris

Een klachtenfunctionaris is een onafhankelijke professionele bemiddelaar, die samen met jou en je zorgverlener kan werken aan een oplossing. Ook bij de inschakeling van een klachtenfunctionaris, wordt ernaar gestreefd om binnen zes weken tot een oplossing te komen.

Indien je contact wilt opnemen met de klachtenfunctionaris, dan kun je contact opnemen via klachtenfunctionaris@caretochange.nl

3.) Geschillencommissie

Indien je er samen met de klachtenfunctionaris en je zorgverlener niet uitkomt, dan kun je contact opnemen met de geschillencommissie. Deze geschillencommissie is een onafhankelijke organisatie die een uitspraak doet over de gegrondheid van een klacht, in bepaalde gevallen kan de geschillencommissie een schadevergoeding toekennen.

Care to Change heeft voor het behandelen van geschillen een overeenkomst gesloten met Stichting Geschillencommissie EZa. De geschillencommissie bestaat uit een voorzitter (jurist) en twee leden van wie één met een medische achtergrond. Wanneer een geschil wordt ingediend zal onderzoek worden gedaan naar de oorzaken van de klacht. Afhankelijk van de aard van het geschil wordt door de voorzitter bepaald hoe de commissie tot een uitspraak komt.

Meer informatie over de werkwijze van de geschillencommissie kun je vinden op de website www.geschillencommissie-EZa.nl. Tevens staat hier informatie over hoe je een geschil kunt indienen.

“Er wordt veel overlegd. Hoe een behandeling verloopt en of jij daar zelf mee akkoord bent. Er wordt niks opgelegd. Alles wordt in overleg gedaan en besloten. ”

— Anoniem

Tot slot

Houd tot slot nog rekening met de volgende punten:

  • Care to Change vindt het belangrijk dat je tevreden bent over de geleverde zorg. Wanneer je open bent over je ervaringen, help je jouw behandelaar om dit doel te realiseren.
  • Een klacht kan ingediend worden door de cliënt of een door de cliënt aangewezen of wettelijk aangewezen vertegenwoordiger of een nabestaande.
  • Het samen met een klachtenfunctionaris werken aan het oplossen van je klacht, zorgt er niet voor dat je recht tot het indienen van een geschil vervalt.
  • Mocht je een geschil indienen, dan moet je rekening te houden met een termijn van zes maanden waarbinnen de geschillencommissie tot een uitspraak komt. Je wordt in dat geval verzocht om de geschillencommissie inzage te geven in je medisch dossier.