Welke zorgkosten worden vergoed?

Care to Change is een volledig erkende, bewust niet-gecontracteerde GGZ-instelling.

Onze zorg wordt hiermee vergoed vanuit de basisverzekering.

Vergoeding op basis van polistype

De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van het polistype dat je hebt:

Zuivere restitutiepolis

Jouw zorgkosten bij ons worden 100% vergoed.

Naturapolis

Jouw zorgkosten bij ons worden voor 66 tot 99% vergoed.

Budgetpolis

Jouw zorgkosten bij ons worden voor slechts 50 tot 65% vergoed

Cliënten met een budgetpolis kunnen wij niet in behandeling nemen.

Voorwaarde voor vergoeding is dat je 18 jaar of ouder bent, niet voor dezelfde diagnose elders in behandeling bent en in het bezit bent van een geldige verwijsbrief, legitimatiebewijs en zorgpas.

Maak er direct werk van

Zorgprestatiemodel

Vanaf 1 januari 2022 is er binnen de GGZ een nieuw bekostigingsmodel geïmplementeerd: het zorgprestatiemodel. Daarmee is de DBC-structuur vervallen en worden zorgkosten per consult (diagnostiek- of behandelsessie) vergoed.

Deze vergoeding is gebaseerd op basis van de daadwerkelijk bestede tijd. Deze informatie is altijd terug te vinden op de factuur. In het cliëntportaal blijft uiteraard de geplande tijd voor de afspraak in te zien.

Binnen het zorgprestatiemodel is de zorgaanbieder vrij om te bepalen hoeveel consulten tegelijk gefactureerd worden. Bij Care to Change hebben wij ervoor gekozen om in principe maandelijks te factureren. Hierbij zullen alle consulten die gedurende een maand plaatsgevonden hebben, samen gefactureerd worden. Hiermee blijft het voor jou, de verzekeraar en voor ons overzichtelijk welke zorg er geleverd is over welke periode.

Eigen bijdrage

Indien je geen zuivere restitutiepolis hebt, vragen wij je géén eigen bijdrage tot de eerstvolgende gelegenheid om over te stappen naar een restitutiepolis. Dit is gerekend vanaf de datum van aanmelding op onze website. Deze gelegenheid is ieder jaar tussen 15 november en 31 december. Om ook voor de behandelingen daarna een eigen bijdrage te vermijden, adviseren wij al onze cliënten om gedurende deze periode over te stappen naar een zuivere restitutiepolis, of deze te houden.

Cliënten met een budgetpolis kunnen wij niet in behandeling nemen.

Eigen risico

Onze zorg valt onder het wettelijk verplichte eigen risico. Indien je eigen risico gedurende een kalenderjaar nog niet is opgemaakt, wordt dit deel van je zorgkosten niet vergoed.

“Mijn behandeling was een samenwerking; ik moest zelf het werk doen, maar werd hierbij goed ondersteund.”

— Anoniem

Declaratie en tarieven

Akte van cessie

Het declareren van je zorgkosten kun je bij sommige verzekeraars aan ons overdragen door een akte van cessie te ondertekenen. Wanneer je daar niet voor kiest of als jouw zorgverzekeraar deze mogelijkheid niet heeft, dan ontvang je van ons maandelijks een factuur voor je behandelingen. Deze kun je indienen bij je zorgverzekeraar en het bedrag op de factuur aan ons overmaken.

Een afspraak afzeggen of niet verschijnen (no show)

Tot 24 uur van tevoren kun je op werkdagen kosteloos je afspraak telefonisch of per e-mail afzeggen of verzetten. Bij een annulering of verplaatsing korter van tevoren, ongeacht de reden, zijn wij genoodzaakt € 65,- in rekening te brengen. Dit bedrag kun je niet declareren bij je zorgverzekeraar.

Niet verzekerd of verzekerd in het buitenland

Indien je geen Nederlandse zorgverzekering hebt, kunnen wij je niet in behandeling nemen voor GGZ-behandelingen. Bij andere typen behandelingen, vragen wij om een voorschot.

Tarieven

Care to Change hanteert de door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) vastgestelde tarieven.
De tarieven voor 2023 kun je hier terugvinden.
De tarieven voor 2022 kun je hier terugvinden.

Voor SGGZ zie de tarieven SGGZ voor 2020 en de tarieven SGGZ voor 2021.

Voor BGGZ zie de tarieven BGGZ voor 2020 en de tarieven BGGZ voor 2021.