Welke zorgkosten worden vergoed?

Care to Change is een volledig erkende, bewust deels niet-gecontracteerde GGZ-instelling.

Onze zorg wordt hiermee vergoed vanuit de basiszorgverzekering. De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van bij welke verzekeraar je verzekerd bent en welk polistype je hebt.

Vergoeding op basis van polistype

Ben je bij een verzekeraar verzekerd waarmee wij een contract hebben, dan wordt jouw behandeling altijd voor 100% vergoed.

Ben je bij een verzekeraar verzekerd waarmee wij géén contract hebben, dan wordt jouw behandeling alleen voor 100% vergoed indien je een restitutiepolis hebt. Heb je een natura- of combinatiepolis van een verzekeraar waarmee wij géén contract hebben, dan wordt je behandeling gedeeltelijk vergoed.

Cliënten met een budgetpolis van een verzekeraar waarmee wij géén contract hebben, kunnen we niet in behandeling nemen.

Voorwaarde voor vergoeding is dat je 18 jaar of ouder bent, niet voor dezelfde diagnose elders in behandeling bent en in het bezit bent van een geldige verwijsbrief, legitimatiebewijs en zorgpas.

Maak er direct werk van

Zorgprestatiemodel

Vanaf 1 januari 2022 is er binnen de GGZ een nieuw bekostigingsmodel geïmplementeerd: het zorgprestatiemodel. Daarmee is de DBC-structuur vervallen en worden zorgkosten per consult (diagnostiek- of behandelsessie) vergoed.

Deze vergoeding is gebaseerd op basis van de daadwerkelijk bestede tijd. Deze informatie is altijd terug te vinden op de factuur. In het cliëntportaal blijft uiteraard de geplande tijd voor de afspraak in te zien.

Binnen het zorgprestatiemodel is de zorgaanbieder vrij om te bepalen hoeveel consulten tegelijk gefactureerd worden. Bij Care to Change hebben wij ervoor gekozen om in principe maandelijks te factureren. Hierbij zullen alle consulten die gedurende een maand plaatsgevonden hebben, samen gefactureerd worden. Hiermee blijft het voor jou, de verzekeraar en voor ons overzichtelijk welke zorg er geleverd is over welke periode.

Eigen bijdrage

Indien je een natura- of combinatiepolis hebt van een verzekeraar waarmee wij géén contract hebben, worden je zorgkosten bij ons niet voor 100% vergoed. Het deel van de zorgkosten dat niet vergoed wordt, wordt de eigen bijdrage genoemd. Wij vragen je géén eigen bijdrage te betalen tot de eerstvolgende gelegenheid om over te stappen naar een restitutiepolis. Deze gelegenheid is ieder jaar tussen 12 november en 31 december.

Cliënten met een budgetpolis van een verzekeraar waarmee wij géén contract hebben, kunnen we niet in behandeling nemen.

Eigen risico

Onze zorg valt onder het wettelijk verplichte eigen risico. Indien je eigen risico gedurende een kalenderjaar nog niet is opgemaakt, wordt dit deel van je zorgkosten niet vergoed.

“Mijn behandeling was een samenwerking; ik moest zelf het werk doen, maar werd hierbij goed ondersteund.”

— Anoniem

Declaratie en tarieven

Akte van cessie

Het declareren van je zorgkosten kun je bij sommige verzekeraars aan ons overdragen door een akte van cessie te ondertekenen. Wanneer je daar niet voor kiest of als jouw zorgverzekeraar deze mogelijkheid niet heeft, dan ontvang je van ons maandelijks een factuur voor je behandelingen. Deze kun je indienen bij je zorgverzekeraar en het bedrag op de factuur aan ons overmaken.

Een afspraak afzeggen of niet verschijnen (no show)

Tot 48 uur van tevoren kun je op werkdagen kosteloos je afspraak telefonisch of per e-mail afzeggen of verzetten. Bij een annulering of verplaatsing korter van tevoren, ongeacht de reden, zijn wij genoodzaakt € 75,- in rekening te brengen. Dit bedrag kun je niet declareren bij je zorgverzekeraar.

Niet verzekerd of verzekerd in het buitenland

Indien je geen Nederlandse zorgverzekering hebt, kunnen wij je niet in behandeling nemen voor GGZ-behandelingen. Bij andere typen behandelingen, vragen wij om een voorschot.

Tarieven

Care to Change hanteert de door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) vastgestelde tarieven.
De tarieven voor 2024 kun je hier terugvinden.
De tarieven voor 2023 kun je hier terugvinden.
De tarieven voor 2022 kun je hier terugvinden.