Kosten en vergoedingen

Care to Change is een erkende, bewust niet-gecontracteerde GGZ instelling, die op restitutiebasis werkt vanuit financiering door de ziektekostenverzekeringen. Behandeling start direct na intake en wij bieden hoogwaardige individuele zorg in een multidisciplinair, professioneel team.

Wij vragen geen eigen bijdrage in het eerste jaar bij GGZ trajecten

Iedereen die 18 jaar of ouder is, is verplicht een basisverzekering af te sluiten. Daarnaast zijn aanvullende verzekeringen mogelijk. Deze spelen meestal geen rol in de basis- of specialistische GGZ en worden in deze alinea dan ook verder buiten beschouwing gelaten, omdat Care to Change primair vanuit de basisverzekering werkt.

Voor de basisverzekering zijn er diverse mogelijkheden bij een verzekeraar, je kunt kiezen voor een natura budget polis, een natura polis of voor een restitutie polis. Voor naturapolissen en voor budgetpolissen geldt bij Care to Change een aannamestop voor alle vestigingen.

Een (budget) natura polis is een polis, waarvoor de zorgverzekeraar met een aantal partijen een contract heeft afgesloten voor van te voren in duur en vorm vastgestelde behandelingen op een diagnose. Care to Change heeft ervoor gekozen om geen contract aan te gaan met zorgverzekeraars omdat er naar onze mening te veel beperkingen in tijd en kwaliteit gesteld worden aan de behandeling. Bij een budgetpolis wordt er slechts 50 tot 64% vergoed van de behandeling door een niet-gecontracteerde zorgverlener. Zie de volgende link voor een overzicht met budgetpolissen. Wij kunnen geen behandeling bieden aan cliënten met deze polissen.

Bij een natura polis wordt meestal tot 70% van de kosten vergoed van de behandeling door een niet gecontracteerde zorgverlener, zoals bijvoorbeeld Care to Change. Het bedrag, dat de zorgverzekeraar niet vergoedt – naast een eventueel eigen risico – wordt de eigen bijdrage genoemd. Wij kunnen daardoor geen behandeling bieden aan cliënten met deze polissen.

Een zuivere restitutie polis is een polis, waarbij je zelf de zorgverlener mag kiezen en waarbij de zorgverzekering 90 tot 100% van de kosten vergoedt van de behandeling door de zorgverlener (Care to Change). De zorgverlener/ de regiebehandelaar bepaalt zelf welke vorm en duur van de behandeling geschikt is, in samenspraak met een cliënt.

Als je al in behandeling bent en een (budget) natura polis hebt, dan neemt Care to Change het bedrag aan eigen bijdrage volledig voor haar rekening, tot de eerste gelegenheid, dat je je natura polis kunt omzetten naar een restitutie polis. Dat kan ieder kalenderjaar per 1 januari. Het selecteren van een restitutie polis kan in de periode hiervoor. Tot en met 31 december heb je hier de tijd voor.

Door onze manier van werken hoeven wij aan onze cliënten geen eigen bijdrage per behandeljaar te vragen tot de eerste gelegenheid, dat je je natura polis kunt omzetten naar een restitutie polis, gerekend vanaf de datum dat je hebt aangemeld bij Care to Change. Je hoeft voor onze multidisciplinaire, verzekerde zorg dus niet bij te betalen in dit eerste jaar, als je een gewone natura polis of een restitutie polis hebt. Het wettelijk bepaalde eigen risico wordt wel altijd verrekend, als dat nog open staat.

In het geval van een (vervolg-)traject, dat start na de eerste gelegenheid, dat je je natura polis kunt omzetten naar een restitutie polis, gerekend vanaf het moment dat je je bij Care to Change hebt aangemeld betaal je zelf de eigen bijdrage als je een natura polis hebt en wilt behouden. Het is dan ook ons advies om in december een natura polis om te zetten naar een restitutie polis.

Voorwaarde voor vergoeding is, dat je niet voor dezelfde diagnose elders in behandeling bent en dat wij in bezit zijn van een geldige verwijsbrief, je nummer en soort ID en zorgpas. Wij werken met volwassenen vanaf 18 jaar zowel in de basis- als in de specialistische GGZ, op doorverwijzing van je huis- of bedrijfsarts.

Eigen risico

Behandeling in de basis- of specialistische GGZ, dus ook bij Care to Change, is zorg die valt onder het eigen risico van je zorgverzekering. Het eigen risico is in 2019 minimaal 385 euro. Als je een verhoogd eigen risico hebt afgesproken met je zorgverzekering, dan kan dit oplopen. Je zorgverzekeraar brengt het eigen risico bij je in rekening.

De zorgverzekeraar zal je wettelijk verplicht eigen risico volledig in rekening brengen in het jaar waarin je het traject gestart bent. Meestal zal dit pas aan het eind van het traject gebeuren, omdat wij de verzekeraar pas bij afsluiten kunnen factureren. Dit geldt doorgaans ook voor je eventuele vrijwillig verhoogde eigen risico.

Eigen risico geldt niet als je begeleiding zoekt die vergoed wordt in de aanvullende verzekering. Ook daarvoor kun je bij Care to Change terecht, maar de vergoedingen zijn doorgaans per uur niet toereikend. Vanzelfsprekend kunnen we samen kijken naar de beste optie voor jou.

Akte van cessie

De financiële afhandeling van de behandeling kun je in de meeste gevallen aan ons overdragen door een akte van cessie te ondertekenen. Hiermee dienen wij de factuur van je behandeling direct bij je zorgverzekeraar in en de verzekeraar betaalt ons dan rechtstreeks. Dit geldt overigens niet voor alle zorgverzekeraars. Het eventueel door de zorgverzekeraar ingehouden eigen risico moet je dan nog wel aan ons overmaken.

Je kunt er uiteraard ook voor kiezen deze volmacht niet te tekenen. In dat geval sturen wij de factuur naar jou. Je kunt deze dan zelf indienen bij je zorgverzekeraar. De vergoeding die de zorgverzekeraar aan je betaalt, moet je vervolgens aan ons overmaken inclusief het eventueel ingehouden (deel van het) eigen risico.

Vergoeding overige trajecten

Naast de BGGZ en SGGZ trajecten bieden we ook zorg, welke niet wordt vergoed vanuit de basisverzekering, zoals meer werkgerichte coaching. Hiervoor geldt een standaardtarief van € 95,- per uur.

Wil je liever niet declareren bij de zorgverzekeraar en dus zelf betalen? In dat geval kunnen kijken we samen wat een traject kost, afhankelijk van de hoeveelheid zorg en de disciplines die je nodig hebt.

Een afspraak afzeggen of niet verschijnen op een afspraak (no show)

Kun je niet op een afspraak komen? Zeg dan de afspraak minimaal 24 uur van te voren af, per telefoon of mail aan je behandelaar. Tot 24 uur van tevoren kun je op werkdagen kosteloos je afspraak afzeggen of verzetten. Bij een annulering of verplaatsing korter van tevoren, ongeacht de reden, zijn wij genoodzaakt € 65,- in rekening te brengen. Dit bedrag krijg je niet terug van de zorgverzekeraar.

Niet verzekerd of verzekerd in het buitenland

Een specialistische GGZ behandeling kunnen we je niet aanbieden, als je niet verzekerd bent, of verzekerd bent in het buitenland. Bij een andere dan SGGZ behandeling vragen wij een voorschot, als je niet verzekerd bent, of verzekerd bent in het buitenland. Je betaalt zelf de kosten van de behandeling indien je niet verzekerd bent. Als je in het buitenland verzekerd bent betaal je zelf de kosten van de behandeling en verhaalt die op je verzekering.

 

T: 035 201 38 56F: 035 720 09 80E: welkom@caretochange.nl