Kosten en vergoedingen

Care to Change is een erkende, bewust niet-gecontracteerde GGZ instelling, die op restitutiebasis werkt vanuit financiering door de ziektekostenverzekeringen. Behandeling start direct na intake en wij bieden hoogwaardige individuele zorg in een multidisciplinair, professioneel team.

Iedereen die 18 jaar of ouder is, is verplicht een basisverzekering af te sluiten. Daarnaast zijn aanvullende verzekeringen mogelijk. Deze spelen meestal geen rol in de basis- of specialistische GGZ en worden in deze alinea dan ook verder buiten beschouwing gelaten, omdat Care to Change primair vanuit de basisverzekering werkt.

Voor de basisverzekering zijn er diverse mogelijkheden bij een verzekeraar, je kunt kiezen voor een natura budget polis, een natura polis of voor een restitutie polis. Voor budgetpolissen geldt bij Care to Change een aannamestop voor alle vestigingen.

Voorwaarde voor vergoeding is, dat je niet voor dezelfde diagnose elders in behandeling bent en dat wij in bezit zijn van een geldige verwijsbrief, je nummer en soort ID en zorgpas. Wij werken met volwassenen vanaf 18 jaar zowel in de basis- als in de specialistische GGZ, op doorverwijzing van je huis- of bedrijfsarts.

Eigen bijdrage

Bij GGZ trajecten vragen wij geen eigen bijdrage tot de eerste gelegenheid, dat je je natura polis kunt omzetten naar een restitutie polis, gerekend vanaf de datum dat je hebt aangemeld bij Care to Change. Zie hiervoor de aparte pagina eigen bijdrage. Op dit moment geldt er een aannamestop voor cliënten met een budgetpolis, of met een naturapolis voor de locaties Amsterdam, Haarlem, Hilversum en Zeist.

Eigen risico

Behandeling in de basis- of specialistische GGZ, dus ook bij Care to Change, is zorg die valt onder het eigen risico van je zorgverzekering. Het eigen risico is in 2019 minimaal 385 euro. Als je een verhoogd eigen risico hebt afgesproken met je zorgverzekering, dan kan dit oplopen. Je zorgverzekeraar brengt het eigen risico bij je in rekening.

De zorgverzekeraar zal je wettelijk verplicht eigen risico volledig in rekening brengen in het jaar waarin je het traject gestart bent. Meestal zal dit pas aan het eind van het traject gebeuren, omdat wij de verzekeraar pas bij afsluiten kunnen factureren. Dit geldt doorgaans ook voor je eventuele vrijwillig verhoogde eigen risico.

Eigen risico geldt niet als je begeleiding zoekt die vergoed wordt in de aanvullende verzekering. Ook daarvoor kun je bij Care to Change terecht, maar de vergoedingen zijn doorgaans per uur niet toereikend. Vanzelfsprekend kunnen we samen kijken naar de beste optie voor jou.

Akte van cessie

De financiële afhandeling van de behandeling kun je in de meeste gevallen aan ons overdragen door een akte van cessie te ondertekenen. Hiermee dienen wij de factuur van je behandeling direct bij je zorgverzekeraar in en de verzekeraar betaalt ons dan rechtstreeks. Dit geldt overigens niet voor alle zorgverzekeraars. Het eventueel door de zorgverzekeraar ingehouden eigen risico moet je dan nog wel aan ons overmaken.

Je kunt er uiteraard ook voor kiezen deze volmacht niet te tekenen. In dat geval sturen wij de factuur naar jou. Je kunt deze dan zelf indienen bij je zorgverzekeraar. De vergoeding die de zorgverzekeraar aan je betaalt, moet je vervolgens aan ons overmaken inclusief het eventueel ingehouden (deel van het) eigen risico.

Een afspraak afzeggen of niet verschijnen op een afspraak (no show)

Kun je niet op een afspraak komen? Zeg dan de afspraak minimaal 24 uur van te voren af, per telefoon of mail aan je behandelaar. Tot 24 uur van tevoren kun je op werkdagen kosteloos je afspraak afzeggen of verzetten. Bij een annulering of verplaatsing korter van tevoren, ongeacht de reden, zijn wij genoodzaakt € 65,- in rekening te brengen. Dit bedrag krijg je niet terug van de zorgverzekeraar.

Niet verzekerd of verzekerd in het buitenland

Een specialistische GGZ behandeling kunnen we je niet aanbieden, als je niet verzekerd bent, of verzekerd bent in het buitenland. Bij een andere dan SGGZ behandeling vragen wij een voorschot, als je niet verzekerd bent, of verzekerd bent in het buitenland. Je betaalt zelf de kosten van de behandeling indien je niet verzekerd bent. Als je in het buitenland verzekerd bent betaal je zelf de kosten van de behandeling en verhaalt die op je verzekering.

Tarieven BGGZ en SGGZ

Care to Change hanteert de door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) vastgestelde tarieven.

Voor BGGZ zie de tarieven BGGZ voor 2020.

Voor BGGZ zie de tarieven BGGZ voor 2021.

Voor SGGZ zie de tarieven SGGZ voor 2020.

Voor SGGZ zie de tarieven SGGZ voor 2021.

 

Laatst bijgewerkt op: 14-01-2021

 

T: 088 789 789 0F: 088 789 789 9E: welkom@caretochange.nl