Maak er direct
werk vanAanmelden

Toegankelijkheidsverklaring Care to Change

Het online inzien van informatie over je gezondheid en het digitaal communiceren met je zorgverlener is niet voor iedereen vanzelfsprekend.

Dit geldt bijvoorbeeld voor blinden, slechtzienden, doven, slechthorenden en mensen met een zintuiglijke of motorische handicap

Ook laaggeletterden en mensen met dyslexie of kleurenblindheid, ondervinden iedere dag problemen in het gebruik van online toepassingen.

Iedereen kan gebruik maken van onze online informatie en dienstverlening

Care to Change wil dat iedereen gebruik kan maken van haar online informatie en dienstverlening. We streven ernaar om deze toegankelijk te maken en te houden, overeenkomstig met het ‘Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid’.

Care to Change heeft het toegankelijk maken van zorginhoudelijke informatie voor mensen met een (visuele) beperking geanalyseerd. Met behulp van de toegankelijkheidsnormen uit de Web Content Accessibility Guidelines (WCAG 2.0 niveau AA) is beoordeeld op welke wijze de digitale toegankelijkheidsnormen worden toegepast bij de systemen van Care to Change, waarmee cliënten online informatie inzien en digitaal communiceren met zorgverleners. Care to Change heeft dit op haar website kenbaar gemaakt in welke mate zij aan deze eisen voldoet door middel van deze toegankelijkheidsverklaring.

Voor welke producten deze verklaring geldt

Care to Change maakt gebruikt van een online platform voor cliënten, namelijk: ZSG cliëntportaal. Voor dit platform staat hieronder een link naar de pagina met daarop de toegankelijkheidsverklaring van het platform. Wij sporen onze leveranciers aan om voldoende aandacht aan te besteden aan het verder verbeteren en optimaliseren van de digitale toegankelijkheid.

Verbeteringen en feedback

We zijn er ons van bewust dat we nog een aantal belangrijke verbeteringen moeten doorvoeren om goed toegankelijk te zijn voor mensen met beperkingen. Tips en feedback hierover zijn van harte welkom. U kunt deze sturen naar welkom@caretochange.nl.

Wilt u meer weten over digitale toegankelijkheid? Raadpleeg dan de website van DigiToegankelijk.