Marlous de Boer

— maatschappelijk werkende, lichaamsgerichte therapeut

Bij lichaamsgerichte therapie ligt de nadruk op het voelen en ervaren van je lichaam. Onverwerkte emoties, stress en trauma kunnen een onbalans in je zenuwstelsel geven. Wat zich uit in lichamelijke reacties van je lichaam. Door te luisteren naar deze signalen, krijg je inzicht wat er in jou leeft en kan je deze balans weer meer herstellen. Ook maakt het luisteren naar je lichaam je bewuster van je grenzen, behoeftes en wat jou drijft. Ik werk met ervaringsgerichte oefeningen en met aanraking (haptonomie). Dit is altijd in afstemming met jou. Grenzen en onderling respect is de basis van de behandeling.

Mijn werkstijl is zacht, compassievol en met humor. We werken samen aan een prettige en veilige setting, zodat jij je openstellen en patronen kan veranderen. Behalve dat je tijdens de sessie veel gaat voelen en ervaren, geef ik ook uitleg over wat er gebeurt in je lichaam. Zodat je de reacties van je lichaam ook in je dagelijks leven leert herkennen en begrijpen. Dit geeft houvast en maakt jou zelfsturend in je eigen proces.
Mijn achtergrond ligt als begeleider in de GGZ (beschermd wonen). Daarnaast heeft mijn eigen pad met lichamelijke klachten en trauma gemaakt dat ik deze methodieken aan de lijve heb ondervonden. En weet hoe krachtig het is met de signalen van het lichaam te werken.