Linda den Otter

— beeldend therapeut

“art wasn’t supossed to be nice, it was supposed to feel something” – Rainbow Powell

 

Beeld is een krachtig universeel middel om te communiceren. Beeld was er al voor taal en dat is niet voor niets. Beeld heeft blijkbaar een zeggingskracht die verstand en taal te boven gaat. Hoe leg je immers uit waarom muziek je raakt en waarom een bepaald beeld je mee kan nemen in een herinnering?

Veel mensen lijken verdwaald in hun denken en zijn de weg kwijt naar hun hart. Tijdens het opgroeien krijgen we ongemerkt vaak bepaalde “boodschappen” mee waarin we soms de rest van ons leven in blijven geloven. Zo kan het zijn dat we leren dat we vooral emoties moeten onderdrukken om “door te gaan”. Het rationaliseren van gevoelens kan dan een blokkade vormen om uiteindelijk de verbinding met jezelf te verliezen, waardoor je  jezelf in de steek laat. Beeldmaken binnen vaktherapie beeldend is een krachtige manier om weer stil te staan bij jezelf. Immers het beeld mag jij maken en is hierdoor een uiting van wie jij bent.

Bij vaktherapie beeldend mag je aan de slag gaan met visuele middelen zoals fotografie, video-montage, digitale story-telling en overige beeldende middelen zoals collages, moodboards, schilderen tekenen en overige. Het gaat hierbij niet om het maken van een mooi beeld, maar zoals de quote al aangeeft, om weer te leren voelen en te ontdekken wie jij bent en mag zijn!

Samen gaan we kijken welke visuele middelen jou helpen om aan jouw doelen te werken. De therapie omvat naast face-to-face (fysiek en online) ook huisopdrachten, zodat je ook door de weeks wat meer uitgenodigd wordt om ruimte te maken voor jezelf.

Naast beeldend therapeut ben ik ook Mindfulness trainer en gebruik veel van deze technieken ook tijdens de behandelingen.

Graag sta ik naast jou wanneer jij zo moedig bent om stappen te zetten op weg naar herstel. Vanuit alle rust en ruimte nemen we eerst tijd om elkaar te leren kennen en te ontdekken op welke wijze beeldende therapie bij jou kan aansluiten.