Lea Nys

— klinisch psycholoog, regiebehandelaar

Sinds 1984 werk ik met veel plezier en passie met jongeren en volwassenen. Ik begon aanvankelijk als psycholoog om mij vervolgens verder te bekwamen als psychotherapeut respectievelijk klinisch psycholoog.

Mijn werkgebied was ruim. De rijkste ervaring heb ik op het gebied van trauma en persoonlijkheidsproblematiek. Vaak hebben deze met elkaar te maken. Het kan gaan om eenvoudige of meerdere traumata die een sterk belemmerende invloed kunnen uitoefenen op vele levensgebieden. Mensen met persoonlijkheidsproblematiek hebben bepaalde hardnekkige patronen ontwikkeld als overlevingsstrategieën die ooit functioneel leken maar nu verdere groei in de weg staan. Het mooie van mijn werk is dat ik me telkens mag verbinden en verdiepen in het uniek zijn van een persoon, in zijn of haar context: waar kom je vandaan (verleden en gezin), waar wil je heen en wat hindert je om die weg te gaan. Het ontroert mij telkens als de persoon kleine stappen kan zetten in die ontwikkeling.

Ik werk graag geïntegreerd vanuit een totaalvisie op de persoon. Daarbij zoek ik naar een optimale afstemming op de hulpvraag, verder bouwend op de kracht en kwaliteiten van de persoon en rekening houdend met beperkingen, context en wensen. Zorg op maat: niet meer doen dan nodig maar niet minder dan wenselijk. Als de problematiek complexer is, werk ik graag samen met andere disciplines. Ik geloof namelijk sterk in de meerwaarde van een goed wederzijds aanvullende multidisciplinaire en multimethodische aanpak van gespreks-, ervaringsgerichte en lichaamsgerichte therapieën. Bij Care to Change vind ik een manier van werken die dit vertegenwoordigt.

Door mijn bredere ervaring in ambulante en klinische settings en dankzij diverse opleidingen kan ik putten uit meerdere behandelings-invalshoeken. Qua methodieken werk ik graag ervaringsgericht zodat er niet alleen inzichten maar ook gevoelsmatige en gedragsmatige veranderingen kunnen ontstaan die dan kunnen leiden tot meer balans in de persoon.

Mijn specialismen vanuit het vakgebied zijn met name schematherapie (www.schematherapie.nl) en EMDR (www.EMDR.nl) en een meer lichaamsgerichte, milde maar diepgaand werkende nieuwe methode CMFT (www.CMFT.nl); methoden die telkens ingebed worden in een persoonsgerichte behandeling. Een belangrijke voorwaarde voor het slagen van de behandeling, is dat de persoon zich veilig gaat voelen om samen met mij als behandelaar te kunnen onthullen wat onthuld mag worden in alle openheid en kwetsbaarheid. Door te erkennen en aanvaarden wat er aan (oude) pijn, emoties en kwetsbaarheden is, kunnen er nieuwe wegen gevonden worden om de druk  te verminderen. Zo kunnen er nieuwe perspectieven en veranderingen tot stand komen.

 

BIG-registratienummer: 19043346825