Sterre Ferf

— psycholoog, yogatherapeut

Als psycholoog werk ik met jou in co-creatie, wat we bespreken en doen is maatwerk gebaseerd op wat jij inbrengt. Tegelijkertijd zullen we stapsgewijs en gestructureerd werken aan jouw doelen op basis van een gedegen probleemanalyse. Ook vind ik het belangrijk dat we een goede werkrelatie hebben waarin jij je veilig voelt zodat je echt naar jezelf kan kijken en aan durft te gaan wat nodig is voor jouw herstel. Gaandeweg zullen we inzoomen op onder meer je gedrag, overtuigingen, gevoelens en behoeften, overlevingsmechanismen, kwetsbaarheden, sterke kanten en lichamelijke gewaarwordingen.

Ik werk met verschillende methoden en technieken. Naast de geijkte gesprekstechnieken als Schema Therapie, CGT, EMDR en Oplossingsgerichte therapie, ben ik opgeleid in meer ervarings- en lichaamsgerichte therapieën als Psychodrama, Mindfulness en Yoga Therapie. Als professional sla ik een brug tussen de moderne psychologie en de Oosterse wijsheidstradities. Ik pas deze werkwijzen toe gebaseerd op wat passend is bij jou als persoon, jouw leervraag en de betreffende fase in jouw traject.

Cliënten omschrijven mij doorgaans als zorgvuldig, aandachtig en professioneel. Ze waarderen dat ze in de therapie zowel praktische tools en handvatten aangereikt krijgen als diepgaande inzichten en zelfkennis opdoen en er ruimte is voor verwerking en doorvoelen van zaken.

Door mijn werkervaring en opleidingen heb ik ervaring met uiteenlopende problematiek en hulpvragen. Ik heb een specialisme ontwikkeld op het gebied van arbeid & gezondheid en internationale cliënten. Ik behandel naast in het Nederlands ook in het Engels.

Ik zie er naar uit om samen op pad te gaan, te onderzoeken wat er voor jou nodig is om je weer beter te voelen en je te ondersteunen in het trainen daarvan. Opdat jij veerkrachtiger wordt, optimaler gaat functioneren en kan doorgroeien in wie je bent. Ga je mee?