Martine Baaij

— GZ-psycholoog

Na mijn opleiding neuropsychologie heb ik lange tijd mensen met hersenletsel onderzocht en behandeld. Alles wat eerst vanzelfsprekend was, is dat ineens niet meer. Het is moeilijk om te voldoen aan de eisen en verwachtingen van de omgeving en aan de wensen en verwachtingen die je zelf hebt. Ik help mensen om hun nieuwe grenzen te leren herkennen, erkennen, accepteren en respecteren. Mensen leren zichzelf opnieuw kennen en geven hun leven opnieuw vorm.

Mensen met een fysieke ziekte of beperking hebben vaak het vertrouwen in hun lichaam verloren en moeten ook om leren gaan met hun “nieuwe ik”. Vaak is er onbalans ontstaan tussen wat iemand aan kan enerzijds en wat er van hem of haar verwacht wordt anderzijds. Ik help mensen om een nieuwe balans te vinden. Het betrekken van belangrijke anderen kan hierbij van belang zijn.

Mensen hebben een groot vermogen om met allerhande tegenslag om te gaan. Pas als iemand geen controle meer ervaart over de eigen problematiek, wordt om hulp gevraagd. Mijn behandeling is gericht op zelfredzaamheid. Doel is het terug krijgen van de eigen regie. In eerste instantie kijken we samen waar je nu bent, waar je naar toe wilt en wat je nodig hebt om daar te komen.

De manier waarop we dat doen, is afhankelijk van jouw behoeften en wensen. Ik maak gebruik van theorie en technieken uit de cognitieve gedragstherapie, mindfulness, motiverende gespreksvoering, klassieke coaching en hetgeen ik de afgelopen twintig jaar van mijn cliënten heb geleerd. Zij hebben mij mooie beelden, metaforen en verhalen mee gegeven, die vaak weer helpend zijn voor anderen.

BIG-registratienummer: 39934506325