Laura de Groot

— psycholoog, zorgcoördinator

Bij Care to Change werk ik als basispsycholoog en ben ik bezig met diagnostiek en behandelingen. Ik doe verschillende psychologische onderzoeken waarbij ik met nieuwsgierigheid kijk hoe iemand als persoon in elkaar zit. In behandeling streef ik naar een veilige en open gespreksomgeving waarbij ik zowel de samenwerking opzoek als eigenaarschap stimuleer. Ik vind het belangrijk dat er een goede klik is tussen therapeut en cliënt. Ik luister en kijk naar jou als individu en wil graag dat je je gezien en gehoord voelt. Openheid en transparantie zijn voor mij belangrijke waardes.

Iedereen maakt in zijn of haar leven dingen mee die je op een bepaalde manier vormen. Hierdoor ontwikkel je zogenoemde patronen. Er zijn patronen die functioneel zijn en jou helpen in jouw leven. Toch kan je ook patronen ontwikkelen die minder helpend zijn. In de behandeling zal ik samen met jou op onderzoek gaan of er bepaalde patronen zijn die jou op dit moment belemmeren in het leven. Ik help jou om deze patronen te leren herkennen en deze vervolgens te doorbreken. Daarbij probeer ik zoveel mogelijk gebruik te maken van jouw krachten en kwaliteiten.

In de behandeling gebruik ik technieken uit de cognitieve gedragstherapie en schematherapie.