Billy van den Berg

— casemanager

Ik ben werkzaam bij Care to Change als casemanager, waar je mij voornamelijk zal tegenkomen tijdens de intake procedure. Verder blijf ik tijdens je behandeling betrokken als aanspreekpunt en zorg ik ervoor dat jouw dossier op orde blijft. Samen met de zorgcoördinator en regiebehandelaar zal ik zorgdragen voor een passende behandeling die aansluit bij jouw wensen en behandeldoelen.