Dagbehandeling stabilisatieprogramma Care to Change

Het stabilisatieprogramma in Bosch en Duin is bedoeld om voldoende draagkracht te creëren voor een verdere, gerichte therapeutische behandeling.

Deze dagbehandeling is voor cliënten met (vroegkinderlijk) trauma en/of persoonlijkheidsproblematiek en die nog onvoldoende stabiel zijn om een ambulante traumagerichte behandeling aan te gaan, maar die wel (enig) inzicht hebben in hun problematiek. Dit zijn bijvoorbeeld cliënten die last hebben van dissociatie, depersonalisatie, zelfbeschadiging, matige zelfzorg, herhaaldelijke burn-out of ziekteverzuim op werk.

In het drie maanden durend programma zullen op twee dagen per week spanningsregulatie, grenzenproblematiek en leefstijl aan de orde komen. Er wordt gebruik gemaakt van beeldende therapie en lichaamsgerichte therapie (psycho-motorische therapie, Mindfulness), aangevuld met psycho-educatie. Ook de WRAP (Wellness Recovery Action Plan), een interactieve training waarin je werkt aan een gereedschapskist voor een goed gevoel, vormt een belangrijk onderdeel van het dagbehandelingsprogramma.

Cliënten kunnen starten als ze geïndiceerd en doorverwezen zijn voor ambulante SGGZ behandeling bij Care to Change. De dagbehandeling is bereikbaar en toegankelijk voor cliënten uit alle vestigingen van Care to Change. Het instroomgesprek voor de dagbehandeling vindt plaats na de normale intakeprocedure op de vestiging waar je je aangemeld hebt. De zorgcoördinator en psychiater kunnen in hun intakegesprek de indicatie en mogelijk wens voor de dagbehandeling bespreken.

Het stabilisatieprogramma  is erop gericht een veilige plek te bieden aan cliënten van Care to Change. Het programma vindt plaats in de prettige omgeving van Landgoed Tannenberg in Bosch en Duin met tuin en het aangrenzende bos De activiteiten vinden binnen of buiten plaats naar gelang het weer en de omstandigheden dit toelaten.

Van cliënten wordt de commitment gevraagd om het drie maanden durende programma van twee dagen per week op de dinsdag en de vrijdag van 9:30 – 16:00 uur te volgen. In sommige gevallen zal er een verlenging met drie maanden mogelijk zijn.

 

 

T: 035 201 38 56F: 035 720 09 80E: welkom@caretochange.nl