Privacybeleid

Care to Change:

> gebruikt cliëntengegevens alleen voor het doel waarvoor de gegevens zijn opgeslagen.

> deelt cliëntengegevens niet met derden, tenzij dit voor het opslagdoel nodig is.

> bewaart cliënten gegevens niet langer dan nodig is op basis van het opslagdoel van de gegevens.

> houdt met alle mogelijke middelen en maatregelen cliënten gegevens veilig voor inzage van onbevoegden.

> vraagt toestemming aan de cliënten voor het opslaan van persoonsgegevens, als er geen behandelcontract gesloten is.

> informeert cliënten indien Care to Change bijzondere handelingen met de persoonsgegevens gaat verrichten.

> informeert cliënten over de rechten van de cliënten ten aanzien van zijn persoonsgegevens.

> informeert haar cliënten over het doel van de verwerking van persoonsgegevens.

 

T: 088 789 789 0F: 088 789 789 9E: welkom@caretochange.nl