Missie (bestaansrecht Care to Change)

Care to Change biedt vanuit haar locaties (Hilversum, Amsterdam, Emmeloord en Zeist) aan cliënten met (complexe) SGGZ problematiek en hun systeem, multidisciplinaire behandeling op basis van een holistische benadering met als doel afname van de lijdensdruk en een gezonde emotionele balans.

Visie (kernwaarden Care to Change)

Ons gedachtegoed gaat erover dat wij vrij willen zijn in het denken over en werken aan herstel van mensen met complexere problematiek, die door verschillende trauma’s in de vroege jeugd vaak depressie, angsten en/of persoonlijkheidsproblematiek ontwikkeld hebben. Binnen Care to Change zijn er geen standaard zorgpaden die ons leiden bij de behandeling van een bepaalde stoornis, de behandeling is per cliënt verschillend, omdat er geen depressie, trauma of persoonlijkheidsstoornis dezelfde is.

Omdat wij de ervaring hebben dat dit het beste en snelste resultaat oplevert, werken wij met cliënten met een (complexe) GGZ vraag in een multidisciplinair behandelteam, waarbij de regiebehandelaar psychiater, klinisch psycholoog, psychotherapeut of GZ psycholoog is. Het behandelteam dat met de cliënt werkt wordt in overleg met haar/ hem zelf samengesteld uit het basisteam, waarbij ‘de klik’ leidraad is. Dat geldt zowel voor de behandelaar als persoon, als voor de discipline, als voor de methodiek. Er vindt dagelijks multidisciplinair overleg plaats waarbij de voortgang van de behandeling van onze cliënten besproken wordt met betrokken behandelaren.

Kernwaarden zijn:

> Mensgericht: de cliënt en zijn of haar naasten staan bij Care to Change voorop.

> Zelfredzaam: belangrijk is dat de cliënt de eigen regie kan nemen in het leven.

> Integraal: we kijken naar de samenhang van de klachten en de persoonlijke geschiedenis en niet alleen naar de diagnose die gesteld kan worden.

> Samenwerken: bij Care to Change werken we samen in een multidisciplinair team.

 

T: 035 201 38 56F: 035 720 09 80E: welkom@caretochange.nl