Visie Care to Change

Uitgangspunt in onze therapie is dat mensen van nature een verlangen in het leven hebben om verbinding te maken. Verbinding met zichzelf, met hun naasten en met de wereld. Werken aan verbinding op verschillende gebieden is helend en zingevend, en staat centraal als therapeutisch doel in onze behandeling.

Non-verbale en verbale therapie vullen elkaar hierbij sterk aan bij Care to Change. Deze zorgen samen voor een betere verbinding tussen hoofd, hart en lichaam. De verbinding zorgt voor balans en dat je weer in je kracht komt te staan. Dat is waar al onze professionals voor staan.

Ben je vastgelopen op verschillende (levens)gebieden? Zoals werk, relatie, zelfzorg, sociale contacten en ervaar je hierdoor psychische en wellicht ook lichamelijke klachten? Dan onderzoeken we graag samen met jou wat jij nodig hebt om je leven weer op te kunnen pakken en hoe we je hierbij het beste kunnen ondersteunen/ helpen, omdat we geloven in de kracht van ‘eigen regie’. We kijken in de behandeling naar:

> het verleden – oorzaak van je klachten/ gezin van herkomst/ jeugdervaringen;

> het heden – dagelijks functioneren en waar je hierbij tegenaan loopt, maar ook je kwaliteiten;

> de toekomst – waar je naartoe wilt groeien en zingeving.

We werken in een multidisciplinair team van psychologen, psychotherapeuten, psychiaters, vaktherapeuten en andere betrokken professionals. Vormen van therapie die wij bieden zijn: cognitieve therapie, farmacotherapie, EMDR, schematherapie, psychotherapie, beeldende therapie, lichaamsgericht werk, rollenspel, dramatherapie, muziektherapie en diverse andere soorten (vak-)therapie.

Dat is de kern en kracht van Care to Change.

Ingrijpende levenservaringen (ziekenhuisopname, gemis aan steun in je jeugd, de dood of ziekte van een dierbare, emotionele en/of fysieke verwaarlozing, agressie, misbruik, etc.) kunnen de ontwikkeling van een gezond zelfzorgsysteem belemmeren. Hierdoor kan je vermogen om stress te reguleren verstoord raken. Je kunt later in je leven problemen ondervinden in het hechten aan anderen en het reguleren van je emoties. Ook kun je negatieve gedachten over jezelf of over je lichaam ontwikkelen. Ons doel is om jou te helpen je zelfzorgsysteem weer gezond te maken. Wij kijken wat jij nodig hebt om je klachten te verminderen en om daarmee (grotendeels) te herstellen en weer in je kracht te komen.

Missie Care to Change

Wij hebben de ervaring dat je twee dingen nodig hebt om te kunnen herstellen:

> inzicht krijgen in je overlevingsmechanismen;

> leren om emoties toe te laten en te reguleren.

Omdat ieder mens anders is, is onze werkwijze ook voor ieder persoon verschillend. De één leert het beste via lichaamsgericht werk of rollenspel. Voor de ander werkt beeldende therapie of muziektherapie weer beter. Soms moet je beginnen met gesprekstherapie, soms met non-verbaal werk. Voor sommigen kan groepstherapie helpen doordat je eigen ervaring leert te delen en hoort over ervaringen van anderen. Voor anderen kan individueel werk beter kloppend zijn.

Wij gaan graag met je op zoek naar een passende combinatie van therapievormen die jou helpt om te werken aan herstel.

 

Laatst bijgewerkt op: 05-05-2021

 

 

T: 088 789 789 0F: 088 789 789 9E: welkom@caretochange.nl