Eigen bijdrage in het eerste jaar bij GGZ trajecten

Voor de basisverzekering zijn er diverse mogelijkheden bij een verzekeraar, je kunt kiezen voor een natura budget polis, een natura polis of voor een restitutie polis. Voor budgetpolissen geldt bij Care to Change een aannamestop voor alle vestigingen.

Een (budget) natura polis is een polis, waarvoor de zorgverzekeraar met een aantal partijen een contract heeft afgesloten voor van te voren in duur en vorm vastgestelde behandelingen op een diagnose. Care to Change heeft ervoor gekozen om geen contract aan te gaan met zorgverzekeraars omdat er naar onze mening te veel beperkingen in tijd en kwaliteit gesteld worden aan de behandeling. Bij een budgetpolis wordt er slechts 50 tot 64% vergoed van de behandeling door een niet-gecontracteerde zorgverlener. Zie de volgende link voor een overzicht met budgetpolissen. Wij kunnen geen behandeling bieden aan cliënten met deze polissen.

Bij een natura polis wordt meestal tot 70% van de kosten vergoed van de behandeling door een niet gecontracteerde zorgverlener, zoals bijvoorbeeld Care to Change. Het bedrag, dat de zorgverzekeraar niet vergoedt – naast een eventueel eigen risico – wordt de eigen bijdrage genoemd. Wij kunnen daardoor geen behandeling bieden aan cliënten met deze polissen.

Een zuivere restitutie polis is een polis, waarbij je zelf de zorgverlener mag kiezen en waarbij de zorgverzekering 90 tot 100% van de kosten vergoedt van de behandeling door de zorgverlener (Care to Change). De zorgverlener/ de regiebehandelaar bepaalt zelf welke vorm en duur van de behandeling geschikt is, in samenspraak met een cliënt.

Als je al in behandeling bent en een (budget) natura polis hebt, dan neemt Care to Change het bedrag aan eigen bijdrage volledig voor haar rekening, tot de eerste gelegenheid, dat je je natura polis kunt omzetten naar een restitutie polis. Dat kan ieder kalenderjaar per 1 januari. Het selecteren van een restitutie polis kan in de periode hiervoor. Tot en met 31 december heb je hier de tijd voor.

Door onze manier van werken hoeven wij aan onze cliënten geen eigen bijdrage per behandeljaar te vragen tot de eerste gelegenheid, dat je je natura polis kunt omzetten naar een restitutie polis, gerekend vanaf de datum dat je hebt aangemeld bij Care to Change. Je hoeft voor onze multidisciplinaire, verzekerde zorg dus niet bij te betalen in dit eerste jaar, als je een gewone natura polis of een restitutie polis hebt. Het wettelijk bepaalde eigen risico wordt wel altijd verrekend, als dat nog open staat.

In het geval van een (vervolg-)traject, dat start na de eerste gelegenheid, dat je je natura polis kunt omzetten naar een restitutie polis, gerekend vanaf het moment dat je je bij Care to Change hebt aangemeld betaal je zelf de eigen bijdrage als je een natura polis hebt en wilt behouden. Het is dan ook ons advies om in december een natura polis om te zetten naar een restitutie polis.

 

Laatst bijgewerkt op: 18-06-2020

 

 

T: 088 789 789 0F: 088 789 789 9E: welkom@caretochange.nl