Doelgroep

Care to Change is een kleinschalige GGZ instelling waar mensen met complexe klachten welkom zijn en als individu gezien worden. Met complex bedoelen we dat de klachten vaak niet onder één noemer te vangen zijn en daardoor niet goed begrepen kunnen worden.

Behandeling

We behandelen mensen met o.a. depressie, persoonlijkheidsstoornis, angst- en paniekproblemen, dissociatie, (posttraumatische) stress-stoornis maar vooral met een combinatie van meerdere van deze problemen. Deze mensen zijn soms al eerder in behandeling geweest maar lopen opnieuw vast en begrijpen niet waarom ze maar niet herstellen. Schuldgevoel, zelfverwijt en vergelijken met anderen geeft extra druk.

Complexe klachten

Care to Change heeft de ervaring dat veel complexe klachten, waaronder lichamelijke, meestal hun werkelijke oorsprong hebben in verliezen en onveiligheid in de jeugd. We kijken daarom ook naar de samenhang van de klachten en de persoonlijke geschiedenis en niet alleen naar de diagnose die gesteld kan worden. Een probleem staat nooit op zichzelf en heeft bij iedereen verschillende uitingsvormen. Dit komt, omdat ieder mens anders reageert op trauma of verlies en eigen overlevingsmechanismen ontwikkelt om zich te beschermen.

Wat ook belangrijk is, is dat bij mensen die langdurig vastgelopen zijn, vaker maatschappelijke achterstand in werk en opleiding en arbeidsuitval door ziekte en werkloosheid ontstaan. Dit in vergelijking tot mensen die in een veilige omgeving zijn opgegroeid. Het kan ook zijn dat het probleem pas later ervaren wordt. Iemand die lange tijd op hoog niveau heeft kunnen werken en zich lange tijd staande heeft kunnen houden, kan plotseling vastlopen als zich iets aandient dat een oude pijn raakt. Iets wat altijd werkte lukt dan ineens niet meer.

Symptomen

Vastlopen betekent dan ook dat oude overlevingsmechanismen niet meer werken. Ben je iemand die snel verstijft van angst en graag de controle over alles houdt, die zich graag terugtrekt of die situaties of contacten vermijdt, belandt je snel in de strijd? Voel je je verantwoordelijk voor anderen, heb je vaak gevoel van schuld of schaamte? Voel je je snel buitengesloten of aangesproken? Voel je je vaak heel klein of juist groot? Kan iedereen maar beslag op je leggen of ben je steeds maar met anderen bezig? We werken graag met je om jouw innerlijke reactie op situaties en mensen te veranderen en daarmee je zelfvertrouwen op te bouwen.

 

T: 035 201 38 56F: 035 720 09 80E: welkom@caretochange.nl