COVID-19 (Corona) virus

Naar aanleiding van de COVID-19 situatie in Nederland hebben we een aangepast behandelbeleid bij Care to Change.

We volgen dagelijks de adviezen van het RIVM en de overheid, zodat we aan de ene kant goede zorg kunnen blijven leveren en aan de andere kant verantwoord en veilig de verdere verspreiding van COVID-19 vertragen.

Wat betekent dit als je bij ons in behandeling bent?

Als je bij ons in behandeling bent, dan kijken we samen wat op dat moment nodig is. In de meeste gevallen betekent dit dat de gesprekken via beeldbellen of telefonisch gedaan worden. Samen met je therapeut kan je afspraken maken, wat het meest passend is in jouw geval.

Voor sommige behandelingen, bijvoorbeeld lichaamsgerichte behandeling of creatieve therapie, kan het moeilijker zijn als de behandeling met beeldbellen gegeven wordt. Als je deze therapie kan of wil uitstellen, is dat ook goed maar maak goede afspraken met je behandelaar hoe je de komende tijd een aangepast plan kan maken zonder dat je dus fysiek op locatie hoeft te komen. Mocht de afspraak wel op locatie doorgaan, geef dan geen hand en houd minimaal 1.5 meter afstand van elkaar zoals de behandelaar ook zal aangeven.

Groepsbehandelingen zijn geannuleerd. Ook hiervoor geldt, dat je samen met je therapeut kijkt hoe we je behandeling de komende tijd invulling kunnen geven. Dat kan bijvoorbeeld in individuele beeldbelsessies.

Wat doe je als het echt nodig is om te komen?

Soms is het echt belangrijk dat we je op locatie zien. Dit kan bijvoorbeeld in geval van crisis zijn of in geval fysieke klachten als gevolg van bijwerkingen van medicatie, waardoor de arts/ psychiater je op locatie moet zien. Dit zijn natuurlijk uitzonderingen. We verwachten wel dat er ook dan zoveel mogelijk de hygiëne maatregelen van de RIVM nagevolgd worden om de blootstelling aan het virus zo laag mogelijk te houden.

Gaat mijn intake/oriënterende gesprek/psychiatrisch onderzoek door?

We hebben tijdelijk de intake procedure opgeschort. Vanaf eind maart/ begin april zullen we de intake procedure weer voortzetten via beeldbellen voor cliënten die dat willen. Aansluitend kan de behandeling dan voorlopig via beeldbellen opgestart worden. We kijken periodiek wat het beste is op dat moment. De cliënten, waarvoor de intake procedure is opgeschort zullen apart door ons worden benaderd.

Ik wil een cliënt verwijzen, kan dat nog?

Ja, dat kan zeker nog. Alleen voor onze locatie in Amsterdam geldt een aannamestop. Echter het is wel van belang om te weten dat, totdat er een behandelovereenkomst tot stand is gekomen, de verwijzer nog eindverantwoordelijk is voor de patiënt.

 

Laatst bijgewerkt op: 19-03-2020

 

T: 088 789 789 0F: 088 789 789 9E: welkom@caretochange.nl