Behandeldisciplines

Care to Change heeft de volgende behandeldisciplines in huis voor haar cliënten.

Diagnose

De regiebehandelaar (psychiater / klinisch psycholoog) stelt de diagnose in het geval van specialistische GGZ. In het geval van generalistische basis GGZ kan ook een van de GZ psychologen als regiebehandelaar optreden. Hij/zij spreekt je altijd persoonlijk in de intakefase en heeft iedere drie maanden een evaluatie met je. Ook kun je bij de psychiater terecht voor medicatie als dat nodig is.

Gesprekstherapie

Wij hebben (klinisch en GZ) psychologen en (cliënt- en systeemgerichte) therapeuten in ons team. Zij zijn allen opgeleid in verschillende werkwijzen en technieken. We kiezen samen wie het beste aansluit bij jouw klachten of vraag. We werken o.a. vanuit cognitieve, inzichtgevende en systemische therapie.

Vaktherapie

Drama- en creatieve therapie kunnen een belangrijke rol hebben in de behandeling. Deze manier van werken past goed bij mensen die erg in hun hoofd zitten en op die manier controle proberen te houden. Door te doen, te ervaren en in de voorgehouden spiegel te kijken in plaats van te praten, doe je nieuwe inzichten op over wat je tegenhoudt en wat meer ruimte geeft.

Lichaamsgerichte therapie

Veel mensen beseffen niet dat emoties in het lichaam wordt opgeslagen en hoeveel last het lichaam er van kan hebben als de emoties niet goed verwerkt worden. Maar ook bij mensen die slecht hun grenzen kunnen bewaken is het belangrijk dat je de signalen van het lijf beter herkent. Om die reden werken we veel met lichaamsgerichte therapie, waarin psychomotorische en haptotherapeutische technieken ingezet worden.

Psycho-educatie

Wij vinden het van belang dat je meer begrijpt van je klachten en diagnose, omdat dit helpt om te leren gaan met angst, depressie, controlebehoefte, het laten overschrijden of zelf overschrijden van je grenzen, identiteitsproblemen, afhankelijkheid en het niet nemen van eigen autonomie. Het beter omgaan met en accepteren van je klachten maakt ook dat terugval verminderd wordt. Psycho-educatie, o.a. vanuit cognitieve gedragstherapie, maakt daarom altijd een belangrijk onderdeel uit van de behandeling.

Groepstherapie

We stellen groepen samen voor mensen met dezelfde klachten. Dit is een heel goede manier om door interactie met elkaar te leren hoe het anders kan. Care to Change biedt hiervoor verschillende mogelijkheden. Zo hebben we een doorlopende groepstherapie, waar voornamelijk gewerkt wordt met angstklachten en met het leren omgaan met grenzen. Daarnaast hebben we een Mindfulness groep (acht bijeenkomsten) bij recidiverende depressie. Na de zomervakantie starten we met een Schematherapie groep rondom persoonlijkheidsproblematiek.

E-health

Bij Care to Change werken we vaak ‘blended’: dit betekent dat we naast individuele contacten en mogelijk werken in groepen, ook digitaal met je kunnen werken. Als dat voor jou geschikt is, betekent het dat we in een digitaal specialistisch programma met elkaar communiceren, dat rondom bepaalde klachten en thema’s is opgebouwd. Zo kunnen we ervoor zorgen dat jij optimaal aan de slag kunt met jouw persoonlijke vragen en problemen wanneer jij dat wilt.

Herstel

(Vrijwilligers)werk en deelname aan de sociale maatschappij is erg belangrijk voor iedereen die zich een tijdje aan de zijlijn heeft voelen staan. We zetten ons graag in om hier ondersteuning in te geven en te helpen bij de stappen naar echt gevoeld herstel. Vaak zal hiervoor een andere financiering nodig zijn waar we graag met je naar kijken.

 

 

T: 088 789 789 0F: 088 789 789 9E: welkom@caretochange.nl