Yvonne Kuijsters

— MBCT/MBSR therapeut, gestalttherapeut MSc

Als therapeut daag ik je uit om stil te staan bij je vertrouwde patronen: leveren ze nog steeds op wat je beoogt? Wat houdt je gevangen in stress, piekeren en angst? Hierbij schep ik voorwaarden om in een vertrouwde omgeving te onderzoeken hoe je – door stil te staan – bewuste keuzes kan maken door naar je ratio, je gevoel én je lichaam te luisteren.

In mijn begeleiding gaan we samen op onderzoek om meer grip op je leven en je gedragspatronen te krijgen. Grip staat voor de bewuste verbinding tussen gevoel en ratio, waarbij je inzicht krijgt in je gedachten en patronen wat tot meer grip in je leven leidt.

Ervaringsgerichte bewustwording bij piekeren, stress en angst gerelateerde klachten, burn-out, depressie, energie lek, chronische klachten, uitval op het werk en terug keer naar werk.

In het samen verkennen wat er nu is, staat de ervaringsgerichte bewustwording centraal. Naast de automatische gedachten, ook bewust te worden welke signalen je lichaam je geeft en wat voor gevoelens je ervaart. Open waar te nemen, uit de automatische piloot. Vanuit hier, staan we stil bij ontwikkelde overlevingsstrategieën zoals negeren wat er is of nog harder werken. En hoe de trechter van uitputting met slaapproblemen, gebrek aan vreugde, energie, schuldgevoel, pijn tot een depressieve stemming kan leiden. Door inzicht te krijgen wat er is en toe te laten wat er is, kunnen er andere mogelijkheden in gedrag ontstaan. Eerst de focus naar binnen en hierna de verbinding met anderen.

Bij Care to Change bied ik:

  • individuele mindfulness based cognitieve therapie bij stress en angst gerelateerde klachten, burn-out, depressie, energie lek, chronische klachten;
  • de 8 weekse Mindfulness Based Cognitieve Therapie groepstraining;
  • begeleiding gericht op werk gerelateerde vragen en terugkeer naar werk.

In mijn leven ervaar ik zelf dagelijks hoe belangrijk het is om continu stil te staan bij wat ik voel, ervaar en denk. Te ervaren waar mijn energie lekt en wat niet effectieve gewoontepatronen zijn. Grip te houden op mijn energieniveau, zelfzorg en gevoelige thema’s te herkennen. Door dit aandacht te geven, heb ik ervaren dat ik andere keuzes maak; zowel privé als in mijn werk. Deze ervaring neem ik mee in mijn begeleiding. Mindfulness biedt je de mogelijkheid om grip te krijgen op je vaste patronen: wat werkt voor mij en wat is contraproductief?

Mijn inspiratie? Iedere keer opnieuw is het bijzonder om te ervaren welke ruimte er ontstaat na bewustwording van automatische gewoontepatronen. Nieuwe keuzes en ruimte te ervaren met meer grip op je leven. Ook ben ik na iedere MBCT-groepstraining verrast hoe iedereen in zijn eigen proces en moment in beweging is gekomen en hoe we leren door en met elkaar. Ook het ondersteunen op weg naar re-integratie geeft mij energie. Samen op zoek te gaan wat het effect van het geleerde in professioneel opzicht brengt.

Ik ben Gestalttherapeut MSc. en gecertificeerd trainer Mindfulness Based Stress Reduction en Mindfulness Based Cognitive Therapy (www.vmbn.nl). De rode draad in mijn leven is het begeleiden van mensen in werk en privé. Ik gebruik hierbij mijn jarenlange ervaring in het bedrijfsleven en gezondheidszorg, gecombineerd met doorlopende vakgerichte opleidingen zoals o.a. Acceptance Commitment Therapie en Schema therapie. Ik werk graag samen in het multidisciplinaire team van Care to Change.

Mijn doel is om samen te verkennen wat aansluit. Alles is gericht op eigen bewustwording in het nu.