Poly Papageorgiou, Klinisch psycholoog, psychotherapeut, regiebehandelaar, Care to Change, Hilversum, Amsterdam

Poly Papageorgiou

klinisch psycholoog, psychotherapeut, regiebehandelaar

Mijn reis door de wereld van de psychologie en psychotherapie begon in Griekenland, in het Open Psychotherapeutisch Centrum (OPC) in Athene; een centrum voor intensieve dagbehandeling voor mensen met diverse psychische problemen, in een periode waarin binnen Griekenland psychotherapie net tot ontwikkeling kwam. Ik belandde in de wereld van de anti-psychiatrie en het vechten voor de rechten van mensen met psychiatrische problemen en tegen de stigmatisatie die begin jaren ’80 in Griekenland nog heel gewoon was.

In het Instituut voor Psychologische Assessment in Athene, volgde ik trainingen in psychologisch onderzoek met de destijds meest bekende diagnostische instrumenten, die ik de 15 jaar daarna bijna dagelijks afnam en interpreteerde in het OPC. In de tussentijd raakte ik steeds meer geïnteresseerd in het behandelen van cliënten en kreeg ik de kans de opleiding te volgen tot Groepsdynamisch Psychotherapeut. Ik mocht werken met verschillende soorten groepen die binnen het OPC werden aangeboden.

Nadat ik een aantal jaar met volwassenen had gewerkt begon ik me meer en meer te realiseren dat hun problemen voor een belangrijk deel voortkwamen uit hun vroege jeugd ervaringen en hun relaties met gezins- en familieleden. Ik raakte geïnteresseerd in het werken met kinderen en jongeren en was één van de initiators bij het opzetten van de nieuwe Familie en Kind afdeling binnen het OPC. Ik werkte 7 jaar als psychodiagnosticus, psychotherapeut en groepspsychotherapeut met kinderen en adolescenten en volgde tegelijk een opleiding tot gezinstherapeut bij het Instituut voor Gezinstherapie.

Het leven bracht me naar Nederland, waar ik voor een belangrijk deel opnieuw moest beginnen. Om erkenning te krijgen voor wat ik had gedaan moest ik een deel van de psychologie studie over doen binnen de Universiteit Utrecht. Ik koos voor de richting Arbeid, Gezondheid en Organisatie, om in elk geval iets nieuws te kunnen studeren. Na het afronden van mijn studie aan de UU werkte ik 6 jaar in de verslavingszorg bij GGZ Centraal. Daarna begon ik mijn eigen praktijk in Utrecht en werd ik gevraagd als freelancer bij de arbodienst van het UMCU te komen werken, wat ik gedurende de 7 jaar daarna deed.

Maar mijn hart lag nog steeds bij psychotherapie en door het werken met getraumatiseerde mensen binnen mijn praktijk, raakte ik geïnteresseerd in EMDR. Ik volgde de volledige opleiding tot European Practitioner in EMDR en pas deze methode de afgelopen jaren frequent en met succes toe.

Aan het eind van deze lange reis kwam ik in contact met Care to Change. Daar vond ik opnieuw de multidisciplinaire samenwerking en het aanbod van veel verschillende therapieën, zoals ik die gewend was in het OPC. Ook de open blik op de cliënt als geheel persoon sprak mij aan en voelde als een verademing. Na vele omzwervingen was ik weer een beetje thuis.

 

BIG-registratienummer: 39060193216


T: 088 789 789 0F: 088 789 789 9E: welkom@caretochange.nl