Nathalie Wolken

— GZ-psycholoog

Mijn naam is Nathalie Wolken en ik ben als GZ-psycholoog werkzaam bij Care to Change. Ik ben op diverse plekken werkzaam geweest in de GGZ en heb mij met name gespecialiseerd in het behandelen van angstklachten, psychosomatische klachten, persoonlijkheidsproblematiek, klachten die passen bij het autismespectrum en jongvolwassenenproblematiek, en daarnaast het doen van uitgebreid diagnostisch onderzoek. Binnen Care to Change bied ik behandeling (individueel en in groepen) en houd ik mij bezig met diagnostisch onderzoek.

Binnen mijn behandelingen is mijn aanpak meestal persoonsgericht en inzichtgevend. Wanneer klachten erg op de voorgrond staan, ben ik erop gericht in eerste instantie te werken aan het verkrijgen van meer grip en stabiliteit, waarna vervolgens ruimte kan ontstaan voor meer inzichtgevende therapie. In mijn werk hecht ik waarde aan een brede kijk op de problemen waarmee iemand komt, vanuit het vertrekpunt dat mensen complex zijn en klachten beter begrepen kunnen worden wanneer er oog is voor de mens als geheel en zijn of haar hele context. Daarbij ben ik ervan overtuigd dat de therapeutische relatie een belangrijke sleutel vormt in het wel of niet slagen van een behandeling en besteed ik dan ook veel aandacht aan een goede, veilige samenwerking. Hierin vind ik het belangrijk dat er ruimte is voor eigenheid, humor en openheid. Ik ben geschoold in verschillende stromingen en werk graag met schematherapie, EMDR en Mindfulness. Binnen Care to Change vind ik het mooi dat er een geïntegreerd, breed behandelaanbod gedaan kan worden waarbij gespreks- en vaktherapieën elkaar aanvullen.

 

BIG-registratienummer: 09928311325