Kerstin Schwardtmann

muziektherapeut, psychodramatherapeut

 

Vrijheid betekent dat je keuzes kunt maken je leven op een manier in te richten die recht doet aan wie je bent, aan je behoeftes, aan wat jij belangrijk vindt en aan wat jij voelt. Door wat je in je geschiedenis hebt meegemaakt, lijkt het vaak of je geen keuze hebt. Je bent gevangen in patronen die sterker zijn dan jij omdat ze je ooit hebben geholpen pijnlijke gebeurtenissen te overleven.

Als therapeut en mens wil ik je helpen (weer) sterker te worden dan deze patronen, bewuste keuzes te kunnen maken en jouw leven van jou te laten zijn. Hierbij maak ik gebruik van muziektherapie, psychodrama, schematherapie en mindfulness.

In het muzikale samenspel kunnen de patronen die je beperken hoorbaar worden, maar kun je ook ervaren wat jouw eigen stem is. Je kunt verkennen hoe je deze patronen kunt doorbreken en ontdekken wat jouw authentieke geluid is.

Psychodrama maakt wat in je leeft in de ruimte zichtbaar. Hierdoor wordt inzichtelijk wat van jou is en wat van anderen die in je leven een belangrijke rol hebben gespeeld en/of spelen. Je leert opnieuw keuzes maken door wie en wat je je handelen wilt laten beïnvloeden.

Schematherapie is een mooi hulpmiddel om patronen te leren herkennen en doorbreken, geeft taal aan de monsters uit je verleden en wapens om ze te bevechten. Ze geeft stem aan onze gevoelens en behoeftes en handvatten hoe goed voor onszelf te zorgen.

Mindfulness helpt je op een zachte en milde manier bewust te worden van hoe je geest werkt en geeft je hierdoor de ruimte om zelf te bepalen hoe je je wilt verhouden tot alles wat er is op dit moment.

Samen met jou steeds afstemmend op je behoeftes en mogelijkheden van het moment integreer ik de verschillende methodieken met elkaar. Zo hoop ik je in je unieke proces te kunnen begeleiden naar meer kracht en persoonlijke vrijheid.


T: 035 201 38 56F: 035 720 09 80E: welkom@caretochange.nl