Irene Postma

— sociaal pedagogisch hulpverlener, lichaamsgericht therapeut

Je lijf laat je weten waar je van op- of afknapt. Tenminste, als je er contact mee maakt. Als je geneigd bent om veel in je hoofd te zitten, kun je het contact met je lijf, en dus je innerlijk kompas, kwijtraken.

Door middel van aanraking leer ik je weer contact te maken met je lijf en de informatie die het afgeeft. Zodat je je grenzen op tijd voelt en respecteert en je je emoties leert herkennen en deze kunt uiten.

Samen onderzoeken we:

  • Wat heeft je lijf je te vertellen?
  • Waar knap je van op en waar knap je van af?
  • Wat gebeurt er tussen jou en de ander?
  • Hoe zet je hetgeen wat je lijf je te vertellen heeft om in handelingen?