Adriana Munteanu, systeemtherapeut, Care to Change, Amsterdam

Adriana Munteanu

Systeemtherapeut

Meedenken in plaats van voordenken staat centraal.

Ik ben geregistreerd als psychiater en systeemtherapeut. Het specialisme psychiatrie zal mij blijven boeien, want het gaat om de mens als geheel, met unieke en universele behoeften, kwetsbaarheden en kwaliteiten. De lichamelijke, emotionele en mentale aspecten komen er samen en worden beïnvloed door de omgeving waar een mens zich in bevindt. Ik werk graag als relatietherapeut. Relaties kunnen vervlakken, maar ook conflictueus worden. Paren komen naar relatietherapie om hun relatie te verdiepen of een uitgedoofde relatie weer nieuw leven in te blazen. Daar help ik ze graag bij. Het werken vanuit het hechtingsgerichte model van Daniel Hughes spreekt me het meest aan.

Wees welkom!

 

BIG-registratienummer: 99908472501
NVRG-registratienummer: 14554

 


T: 088 789 789 0F: 088 789 789 9E: welkom@caretochange.nl